MILJÖ OCH KVALITET

MILJÖPOLICY

Företagets produkter och verksamhet skall präglas av miljöhänsyn och vi skall så långt det är möjligt förebygga miljöskador. Gällande lagar och förordningar beträffande miljö skall följas och vi skall verka för att ständigt minska egen miljöpåverkan Alla föremål som lämnar företaget skall om möjligt in i system för återanvändning/återvinning eller vara biologisk nerbrytbara. Sparsamhet skall iakttas vid användning av energi och andra köpta resurser.

KVALITETSPOLICY

Genom erfarenhet hos egna medarbetare och noggrann uppföljning av produktutvecklingen på världsmarknaden konstruera och tillverka aktivrullstolar som väl fyller beställarnas och användarnas krav. Våra produkter skall uppfattas som de bästa i sin klass och våra leveranstider skall vara korta. Kontakt med kunder och leverantörer skall ske på ett tydligt, vänligt och korrekt sätt. Vi skall sträva efter att ständigt förbättra våra produkter och vår verksamhet.

CERTIFIKAT FÖR MILJÖ OCH KVALITET

Du är här: start / support / miljö och kvalitet

Panthera AB • Gunnebogatan 26 • 163 53 Spånga • panthera@panthera.se • Tel: 08-761 50 40