GARANTI

Vi lämnar 5 års garanti på chassit. Övriga detaljer 12 månader, undantaget slitagedelar.

- Gäller för fel i varan som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning

- Gäller INTE för fel som orsakas av normal förslitning, bristfälligt underhåll, handhavandefel, felaktig lagring eller oriktig montering från köparens sida, ändringar och användande av produkter från annan leverantör utan Panthera ABs skriftliga medgivande, eller försämring genom köparens försorg genomförda reparationer.

Fullständiga garantivillkor finns att läsa här

Du är här: start / support / garanti

Panthera AB • Gunnebogatan 26 • 163 53 Spånga • panthera@panthera.se • Tel: 08-761 50 40