Specialanpassning/specialanpassad produkt (LVFS 2001:6) = en produkt som har tillverkats efter en läkares skriftliga anvisning för att endast användas av en viss angiven patient och som läkaren har på sitt ansvar har givit speciella konstruktionsegenskaper. En anvisning får även göras av en annan person som genom sina yrkeskvalifikationer är behörig. (CE-märket skall tas bort)

Specialanpassning (Pantheras tolkning) En anpassning som är så stor att rullstolens avsedda ändamål / prestanda ändras väsentligt

Godkända kombinationer och specialanpassningar:

Tillvägagångssätt: Det finns tre olika tillvägagångssätt som nämns här:
Alt 1 Panthera utför anpassningen / specialanpassningen och bibehåller därmed hela produktansvaret.
Alt 2 HMC utför anpassningen / specialanpassningen och övertar därmed hela produktansvaret.
Alt 3 HMC översänder ritning eller foto på tänkt anpassning, Panthera lämnar ett skriftligt besked som kan innehålla någon av följande tre svarsalternativ:
1. Panthera godkänner denna specifika anpassning och bibehåller sitt produktansvar för Pantheras del av produkten, fram till infästningen. Dvs, Panthera ansvarar för rullstolen och dess delar, men ansvarar inte för de förändrade eller påmonterade extra detaljerna.
2. Samma godkännande som under punkt 1, men Panthera ger dessutom HMC rätt att utföra samma anpassning på modeller X och Y framöver. Dvs. det blir en godkänd kombination.
3. Panthera godkänner inte denna anpassning.
Panthera´s rullstolar får kombineras med andra tillverkares sittdynor som uppfyller gällande lagstiftning.
Du är här: start / support / anpassningar

ANPASSNINGAR

Panthera AB • Gunnebogatan 26 • 163 53 Spånga • panthera@panthera.se • Tel: 08-761 50 40 • Fax: 08-621 08 10