Alla våra produkter är CE-märkta och här följer en sammanställning av de tester som våra produkter genomgått.
PRODUKT
TEST
TESTINSTITUT
GODKÄND
PANTHERA S2
PANTHERA S2 KORT
PANTHERA S2 KORT LÅG
PANTHERA S2 LARGE
PANTHERA S2 SWING
PANTHERA S2 SWING K
EN12183, ISO 7176-(1-8)

ISO-7176-19:2001
ISO-10542:2000

ISO-7176-16

Cytotoxicity L 929-Proliferation
PANTHERA S3
PANTHERA S3 KORT
PANTHERA S3 KORT LÅG
PANTHERA S3 LARGE
EN12183:2014

ISO 7176- 19:2008

ISO-7176-16


SP

SP

SP

PANTHERA U2
EN12183, ISO 7176-(1-8)

ISO-7176-19:2001
ISO-10542:2000

ISO-7176-16

Cytotoxicity L 929-Proliferation
PANTHERA U2 LIGHT
EN12183, ISO 7176-(1-8)

ISO7176-16

Cytotoxicity L 929-Proliferation

BS EN 1021-1:2006
BS EN 1021-2:2006
PANTHERA X
EN12183, ISO 7176-(1-8)

ISO7176-16

Cytotoxicity L 929-Proliferation

BS EN 1021-1:2006
BS EN 1021-2:2006
PANTHERA BAMBINO
EN12183, ISO 7176-(1-8)

ISO-7176-19:2001
ISO-10542:2000

ISO-7176-16

Cytotoxicity L 929-Proliferation
PANTHERA MICRO
Bedömd och godkänd,  ISO 7176-16

ISO-7176-16

Cytotoxicity L 929-Proliferation
DYNOR
ISO 7176-16 (ISO 8191 1 och 2)

Cytotoxicity L 929-Proliferation
KROCKTESTER

PANTHERA S2
PANTHERA S2 SWING
PANTHERA U2
PANTHERA BAMBINO
ISO-7176-19:2001
ISO-10542:2000
SP
Du är här: start / support

PRODUKTTESTER

Panthera AB • Gunnebogatan 26 • 163 53 Spånga • panthera@panthera.se . Tel: 08-761 50 40 . Fax: 08-621 08 10